Poznać przeszłość- podręcznik do historii

Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to pierwsza część serii podręczników przeznaczonych do nauki historii w szkole średniej – w liceum ogólnokształcącym bądź technikum w zakresie podstawowym tj. obowiązkowym dla wszystkich, którzy chcą ukończyć ten etap edukacji. Publikacja została napisana przez Marcina Pawlaka oraz Adama Szwedę. Przeznaczone jest ona dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a więc dostosowana jest do nowej podstawy programowej będącej koniecznością po ostatniej reformie szkolnictwa publicznego. Potwierdzeniem jest numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 1021/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Seria „Poznać przeszłość” ma na celu chronologicznie przeprowadzić ucznia przez wszystkie epoki historyczne. Nie dziwi więc fakt, że w pierwszej odsłonie podręcznika znalazły się treści dotyczące starożytności oraz średniowiecza. Uczeń zaznajomi się więc dokładniej niż uczynił to w szkole podstawowej z antycznymi cywilizacjami starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji oraz Rzymu. Dowie się co zawdzięczamy ludziom działającym wiele tysięcy lat temu i jak zaczęła się kształtować kultura, którą my obecnie również współtworzymy. Pozna dzieje rozkwitu oraz burzliwego upadku Cesarstwa Rzymskiego, oraz wszystkie skutki wynikające ze zbudowania tego niesamowitego imperium. W sekcji dotyczącej średniowiecza uczeń przede wszystkim zapozna się z wczesną historią Polski od czasów przyjęcia chrztu przez Mieszka I przez podboje Bolesława Chrobrego, rozbicie dzielnicowe czy udane rządy Kazimierza Wielkiego. Zapozna się z dziejami konfliktu z zakonem krzyżackim, ale także zwróci uwagę na pewne elementy historii powszechnej: dualizm cesarza i papieża, ówczesna mapa polityczna Europy czy osiągnięcia kulturowe wieków średnich. 

Atuty podręcznika

Mocną stroną podręcznika są niewątpliwie obecne po każdym rozdziale podsumowania, które są niezwykle przydatne do samodzielnych powtórek w celu przygotowania się do sprawdzianów okresowych. Wiedza zawarta w pigułce pozwala oszczędzić czas, a jednocześnie zebrać cały konieczny materiał w jednym miejscu. Skoncentrowaniu się na najważniejszych zagadnieniach służy przede wszystkim zastosowanie pogrubionej czcionki do najważniejszych kwestii. Podręcznik, co warto podkreślić, pozwala rozwijać również praktyczne umiejętności takie jak analiza źródła, czytanie ze zrozumieniem czy też logiczne wyszukiwanie ciągów przyczynowo-skutkowych. Dla osób, które chcą dodatkowo ćwiczyć wiadomości zdobywane na lekcji specjalnie do podręcznika wydano również karty pracy. Zawierają one zadania dedykowane dla każdego tematu.