Poznać przeszłość- podręcznik do historii

Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to pierwsza część serii podręczników przeznaczonych do nauki historii w szkole średniej – w liceum ogólnokształcącym bądź technikum w zakresie podstawowym tj. obowiązkowym dla wszystkich, którzy chcą ukończyć ten etap edukacji. Publikacja została napisana przez Marcina Pawlaka oraz Adama Szwedę. Przeznaczone jest ona dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a więc dostosowana jest do nowej podstawy programowej będącej koniecznością po ostatniej reformie szkolnictwa publicznego. Potwierdzeniem jest numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 1021/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Seria „Poznać przeszłość” ma na celu chronologicznie przeprowadzić ucznia przez wszystkie epoki historyczne. Nie dziwi więc fakt, że w pierwszej odsłonie podręcznika znalazły się treści dotyczące starożytności oraz średniowiecza. Uczeń zaznajomi się więc dokładniej niż uczynił to w szkole podstawowej z antycznymi cywilizacjami starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji oraz Rzymu. Dowie się co zawdzięczamy ludziom działającym wiele tysięcy lat temu i jak zaczęła się kształtować kultura, którą my obecnie również współtworzymy. Pozna dzieje rozkwitu oraz burzliwego upadku Cesarstwa Rzymskiego, oraz wszystkie skutki wynikające ze zbudowania tego niesamowitego imperium. W sekcji dotyczącej średniowiecza uczeń przede wszystkim zapozna się z wczesną historią Polski od czasów przyjęcia chrztu przez Mieszka I przez podboje Bolesława Chrobrego, rozbicie dzielnicowe czy udane rządy Kazimierza Wielkiego. Zapozna się z dziejami konfliktu z zakonem krzyżackim, ale także zwróci uwagę na pewne elementy historii powszechnej: dualizm cesarza i papieża, ówczesna mapa polityczna Europy czy osiągnięcia kulturowe wieków średnich. 

Atuty podręcznika

Mocną stroną podręcznika są niewątpliwie obecne po każdym rozdziale podsumowania, które są niezwykle przydatne do samodzielnych powtórek w celu przygotowania się do sprawdzianów okresowych. Wiedza zawarta w pigułce pozwala oszczędzić czas, a jednocześnie zebrać cały konieczny materiał w jednym miejscu. Skoncentrowaniu się na najważniejszych zagadnieniach służy przede wszystkim zastosowanie pogrubionej czcionki do najważniejszych kwestii. Podręcznik, co warto podkreślić, pozwala rozwijać również praktyczne umiejętności takie jak analiza źródła, czytanie ze zrozumieniem czy też logiczne wyszukiwanie ciągów przyczynowo-skutkowych. Dla osób, które chcą dodatkowo ćwiczyć wiadomości zdobywane na lekcji specjalnie do podręcznika wydano również karty pracy. Zawierają one zadania dedykowane dla każdego tematu. 

 

Podręcznik, który pomaga pokochać geografię

Pierwsza klasa liceum jest kluczowym momentem w edukacji każdego ucznia. Nie dzieją się w niej żadne przełomowe rzeczy pod względem dydaktycznym, ale właśnie w tym okresie uczeń wybiera przedmioty, które będzie zdawał na egzaminie maturalnym. Chociaż decyzję można zmienić, zazwyczaj zostaje się przy swoim pierwotnym wyborze. To, co uczeń wybierze do zdawania na egzaminie maturalnym podyktuje także jego przyszłość. Na wybranych kierunkach studiów wymogiem jest uzyskanie wysokiego wyniku z określonego egzaminu maturalnego, dlatego też uczeń może zamknąć sobie drogę do danego kierunku studiów przez nieodpowiedni wybór. Uczeń powinien więc jak najwięcej próbować w pierwszej klasie liceum. Duża jest tutaj rola nauczycieli, którzy mogą z jednej strony zachwycić uczniów danym przedmiotem, jak i do niego zniechęcić. Dobry nauczyciel powinien nie tylko pokazać uczniom swoją pasję, ale zaproponować im najlepsze materiały, ułatwiające naukę. Doskonałym przykładem jest tutaj podręcznik do geografii- Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Podręcznik wyciągający z geografii to co najlepsze

Geografia jest na ogół lubiana przez uczniów. Problemy zaczynają się, kiedy materiał dochodzi do bardziej szczegółowych kwestii, bowiem okazuje się, że nie jest to jedynie prosta nauka o przyrodzie i procesach w niej zachodzących. Uczeń musi włożyć sporo wysiłku. Z jednej strony istnieje też pokusa przykładania mniejszej uwagi do nauki, ponieważ wiele rzeczy wie on intuicyjnie. Nauczyciel powinien pokazać złożoność procesów, jakie zachodzą w geografii, jednak bez przytłaczania uczniów tą wizją. Niesamowicie przydatny w tym procesie jest podręcznik takiej klasy jak Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Podręcznik przedstawia wszystkie istotne dla programu nauczania informacje w sposób niesamowicie przejrzysty i prosty do zapamiętania, dlatego uczeń nie musi spędzać nad nim długich godzin próbując zapoznać się z materiałem. Podręcznik posiada różnorodne formy przedstawienia treści przez co zapamiętywanie nie sprawia problemów. Wprowadzona jest też ciekawa narracja, więc uczeń zaciekawi się przedstawionym materiałem.

Dobre podejście do ucznia

Dzięki takim podręcznikom uczeń może faktycznie zafascynować się materiałem, o którym czyta. Korzystanie z podręcznika Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy w połączeniu z dobrym nauczycielem może zaowocować początkiem pasji do geografii i wybranie właśnie tego przedmiotu jako rozszerzonego na maturze. 

Tematyka książek Dariusza Witowskiego

Jeśli jesteś uczniem liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym to książki Dariusza Witowskiego są stworzone dla Ciebie! Dzięki nim doskonale przygotujesz się do egzaminu maturalnego i będziesz mógł starać się o miejsce na uczelniach medycznych w całej Polsce! Najbardziej znanymi publikacjami autora są „Biologia. Zbiór zadań z odpowiedziami” oraz „Chemia. Zbiór zada z odpowiedziami”. Współautorem prac jest jego syn, Jan Sylwester Witowski

Dariusz Witowski – biografia

Dariusz Witowski jest dydaktykiem i egzaminatorem OKE w Krakowie. Przed 25 lat był nauczycielem w liceach w Rzeszowie i Łańcucie. Otrzymał wiele odznaczeń za działalność dydaktyczną, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Zasług, Nagrody Kuratora Oświaty.

Najpopularniejsze publikacje

– Biologia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Edycja 2002-2019. Tomy 1-3

Tom 1 – dotyczy problemów anatomii i fizjologii człowieka oraz genetyki

Tom 2 – zawiera zadania z tematyki roślin i zwierząt, w tym cytologia, podstawowe procesy metaboliczne, histologia oraz dokładne omówienie królestw bakterii, wirusów, grzybów, protistów, roślin i zwierząt

Tom 3 – zakres materiału dotyczący genetyki, ewolucjonizmu, ekologii i ochrony środowiska

– Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Edycja 2002-2020. Tomy 1-3

Tom 1 – dotyczy podstawowych obliczeń chemicznych, budowy atomu, układu okresowego pierwiastków, wiązań chemicznych, hybrydyzacji, przemian jądrowych, informacji o blokach pierwiastków

Tom 2 – zawiera podstawy chemii fizycznej – termodynamika, kinetyka, reakcje w roztworach wodnych, teorie kwasów i zasad, reakcje redukcji i utleniania, podstawowe reakcje z zakresu chemii nieorganicznej dotyczące reakcji metali z kwasami, zasadami i solami

Tom 3 – podstawy chemii organicznej oraz elektrochemii

Powyższe publikacje zawierają zarówno oryginalne zadania z arkuszy maturalnych, jak i autorskie zadania Dariusza Witowskiego, które doskonale przygotowują do egzaminu dojrzałości. Dzięki zbiorom zadań przygotujesz się do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kurs stworzony przez Dariusza Witowskiego pomógł setkom osób dostać się na wymarzony kierunek studiów. Fenomen Zbiorów Witowskiego polega na tym, że zadania podzielone są tematycznie. Dzięki temu można korzystać z nich już od pierwszej klasy liceum podczas przygotowywań do sprawdzianów. W odpowiedziach do zadań zawarte są przydatne wskazówki, schematy punktowania oraz przykładowe odpowiedzi do zadań obliczeniowych.