Tematyka książek Dariusza Witowskiego

Jeśli jesteś uczniem liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym to książki Dariusza Witowskiego są stworzone dla Ciebie! Dzięki nim doskonale przygotujesz się do egzaminu maturalnego i będziesz mógł starać się o miejsce na uczelniach medycznych w całej Polsce! Najbardziej znanymi publikacjami autora są „Biologia. Zbiór zadań z odpowiedziami” oraz „Chemia. Zbiór zada z odpowiedziami”. Współautorem prac jest jego syn, Jan Sylwester Witowski

Dariusz Witowski – biografia

Dariusz Witowski jest dydaktykiem i egzaminatorem OKE w Krakowie. Przed 25 lat był nauczycielem w liceach w Rzeszowie i Łańcucie. Otrzymał wiele odznaczeń za działalność dydaktyczną, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Zasług, Nagrody Kuratora Oświaty.

Najpopularniejsze publikacje

– Biologia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Edycja 2002-2019. Tomy 1-3

Tom 1 – dotyczy problemów anatomii i fizjologii człowieka oraz genetyki

Tom 2 – zawiera zadania z tematyki roślin i zwierząt, w tym cytologia, podstawowe procesy metaboliczne, histologia oraz dokładne omówienie królestw bakterii, wirusów, grzybów, protistów, roślin i zwierząt

Tom 3 – zakres materiału dotyczący genetyki, ewolucjonizmu, ekologii i ochrony środowiska

– Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Edycja 2002-2020. Tomy 1-3

Tom 1 – dotyczy podstawowych obliczeń chemicznych, budowy atomu, układu okresowego pierwiastków, wiązań chemicznych, hybrydyzacji, przemian jądrowych, informacji o blokach pierwiastków

Tom 2 – zawiera podstawy chemii fizycznej – termodynamika, kinetyka, reakcje w roztworach wodnych, teorie kwasów i zasad, reakcje redukcji i utleniania, podstawowe reakcje z zakresu chemii nieorganicznej dotyczące reakcji metali z kwasami, zasadami i solami

Tom 3 – podstawy chemii organicznej oraz elektrochemii

Powyższe publikacje zawierają zarówno oryginalne zadania z arkuszy maturalnych, jak i autorskie zadania Dariusza Witowskiego, które doskonale przygotowują do egzaminu dojrzałości. Dzięki zbiorom zadań przygotujesz się do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kurs stworzony przez Dariusza Witowskiego pomógł setkom osób dostać się na wymarzony kierunek studiów. Fenomen Zbiorów Witowskiego polega na tym, że zadania podzielone są tematycznie. Dzięki temu można korzystać z nich już od pierwszej klasy liceum podczas przygotowywań do sprawdzianów. W odpowiedziach do zadań zawarte są przydatne wskazówki, schematy punktowania oraz przykładowe odpowiedzi do zadań obliczeniowych.